Personuppgifter och GDPR:

Enkel Träning Lena Östman AB lagrar personuppgifter, namn, postadress och e-postadress samt mobilnummer (inte personnummer) i ett register, som är integrerat med vårt redovisningssystem, då du köper en tjänst som genererar faktura eller kvitto. 
Uppgifterna bearbetas inte och de är skyddade genom avtal med systemleverantör. Skulle vi bli utsatt för dataintrång, anmäler vi det till Datainspektionen. Vi behåller dina uppgifter för att kunna följa bokföringslagen där köpare ska finnas i 7 år.

De inspirationsbrev vi skickar kan när som helst avregistrera dig och då kommer dina uppgifter att raderas i samband med nästa planerade utskick. För övrigt använder vi cookies enbart för att göra opersonliga analyser av hur många besökare det är på vår sida, inte vem du är.

Vi använder aldrig re-targeting annonser. Dvs annonser som dyker upp för ett varumärke du har besökt via deras hemsida.

Vi värderar din integritet och du är helt anonym till dess att du enligt ovan köper en tjänst som generera faktura eller kvitto. Vi kommer aldrig att distribuera, eller sälja kunduppgifter till någon part.
Sociala media, de uppgifter vi får tillgång till om du följer eller kommenterar är enbart de du själv godkänt via dina inställningar på Facebook respektive Instagram. Har du mailat en fråga och vi har avslutat ärendet kommer dina uppgifter att raderas ur vår mailprogramvara.
Har du några funderingar kring hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, eller om du på något sätt tycker att vi missbrukar dina uppgifter vill vi att du hör av dig.
Om du mailar till enkeltraning@gmail.com eller ringer på 0739-645108 lämnas aldrig dina uppgifter ut till andra företag!